Megalityczne świątynie Malty Spinacz

Megalityczne świątynie Malty

zespół megalitycznych świątyń, położonych na wyspach Malta i Gozo w Republice Malty. Zaliczają się do najstarszych wolno stojących budowli na świecie. W 1980 roku dwie z nich, należące do kompleksu Ġgantija, wpisano na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Wpis ten rozszerzono w 1992 roku o dodatkowe obiekty tego typu w Republice Malty.

Do kompleksów megalitycznych świątyń na terenie Republiki Malty, wpisanych na listę światowego dziedzictwa UNESCO, zaliczają się:
Ġgantija
Ħaġar Qim
Mnajdra
Ta' Ħaġrat
Skorba
Tarxien

Oprócz powyższych na Malcie znajduje się też kilka innych, pomniejszych zespołów megalitycznych, nie zaliczanych jednak przez UNESCO do dziedzictwa ludzkości, m.in.: Borġ in-Nadur, Tal-Quadi, Tas-Silġ, Ta' Marżiena, Santa Verna.

Źródło: wikipedia